Werkwijze

Elk coachtraject bestaat uit losse sessies. De individuele gesprekken duren 75 minuten en de relatiegesprekken 90 minuten. Een coachtraject duurt in totaal 5, 10 of 15 sessies. Dit hangt samen met jouw vraag en wensen. Ook de frequentie van de gesprekken bespreken we samen. Veelal vinden de gesprekken in het begin elke week plaats en later om de twee tot vier weken.

Als je interesse hebt, kun je je aanmelden via hester@tweelingenpraktijk of telefonisch contact opnemen via 06 21817928.

Je kunt je aanmelden voor:

* Individuele coaching

* Relatiebegeleiding

* Eenmalige relatie analyse sessie

Relatiebegeleiding

Het doel van de relatiebegeleiding is dat jullie weer makkelijk met elkaar kunnen omgaan, meer ontspannen en in een open verbinding. Thema's die besproken worden:

* Jouw eigen verlangens en behoeften en in hoeverre deze wel of niet worden vervuld

* Eigenheid en autonomie; hoe ieder van jullie dit kan versterken

* Verwijderende en verbindende communicatie

Eenmalige relatie analyse sessie

Waar bevinden jullie je op de schaal van symbiose-autonomie? Waar liggen valkuilen en kansen?

Wil je in korte tijd een slag maken en heb je vooral behoefte om een duidelijker beeld te krijgen waar jullie valkuilen en kansen liggen? Dan is het mogelijk om een sessie van 2,5 uur te volgen waarin jullie specifieke aandachtspunten in kaart worden gebracht. Ik zal vragen stellen over de thema's symbiose en autonomie. Vervolgens bekijken we wat jullie kunnen doen om een nóg fijnere relatie te hebben. Jullie gaan weg met een aantal concrete adviezen en een plan van aanpak.

Samenwerking

Tweelingenpraktijk heeft goede contacten met de NVOM (Vereniging van Ouders van Meerlingen), NTR (Nederlands Tweelingen Register) en Coks Feenstra (consulent en auteur van Het Grote Tweelingenboek).