Visie

Persoonlijke ontwikkeling

Het ontwikkelingen van een gevoel van eigenheid, uniciteit en autonomie is voor tweelingen minder vanzelfsprekend. Wanneer de uitdagingen -tijdelijk- te groot voelen, helpt het wanneer iemand meekijkt in jouw leven. Wanneer je ambivalente gevoelens rondom het tweelingzijn hebt, is het helpend om hier ruimte aan te geven en erover te praten. Door samen te onderzoeken waar de gevoelens vandaan komen, leer je jezelf kennen en beter begrijpen. Hierdoor ontstaat zelfacceptatie en groeit je zelfvertrouwen. Je kunt zo rustig je eigen spoor vinden en het vertrouwen ontwikkelen om dit te volgen.

Ontwikkeling van liefdesrelaties

Samen het leven beginnen in de baarmoeder schept een bijzondere band. Deze band ontwikkelt zich gedurende de levensloop. In elke liefdesrelatie verlang je naar veiligheid en verbinding, terwijl je ook 'jezelf' wilt zijn. Dat hebben we allemaal nodig, verbinding en op eigen benen staan. Bij tweelingen is het evenwicht hiertussen soms zoeken en dat kan spanning opleveren. Het herijken van de relatie kan dan helpen. Wat zijn reële verwachtingen? Hoe zorg je voor eigen behoeftes binnen de relatie? Hoe accepteer je elkaar, ook als de ander zich anders gedraagt dan je zou willen? Deze vragen kunnen helpen om een nieuw evenwicht te vinden.

Ik geloof dat wanneer je bereid bent om te kijken naar jezelf en naar jouw tweelingrelatie, groei zich vanzelf aandient. Je groeit als persoon en de relatie ontwikkelt zich ook. Voor tweelingen zie ik een beeld voor me van twee bomen, naast elkaar, met hun wortels diep in de grond, en de takken wijd verspreid in de open ruimte. Autonoom én verbonden.