Benaderingen

afhankelijk van de vraag, en uw persoonlijke belangstelling, bepalen we in overleg hoe de coachsessies eruit zien. Ik werk met verschillende benaderingen.

   • Inzichtgevend gesprek 

    Praten over hoe en wanneer je probleem is ontstaan ​​helpt. Je lucht je hart en zicht op je probleem en waar het vandaan komt, komen tot ontspanning. Bespreken wanneer het probleem er niet is en wat jij doet, geeft handvatten in de omgang met jouw probleem.
  •  
   • Oplossingsgericht werken

    Deze methode heeft als uitgangspunt dat ieder mens voldoende krachtbronnen in zich heeft. Als je een probleem toekomstige, ben je – tijdelijk – de weg kwijt naar deze bronnen. Door het stellen van oplossingengerichte vragen woord je oplossing en geleide naar jouw eigen antwoorden.
  •  
   • Acceptatie en commitment training

    De ACT-methode bevat eenvoudige oefeningen die je leren minder te bestrijden tegen gevoelens en gedachten, maar deze te beginnen en je aandacht en energie te richten op waarden die jouw leven zinvol maken. Hoeveel tegenslag je ook ervaringen, je kunt altijd vervulling door te leven in waarden met je waarden.
  •  
   • Gewaarwoording en mindfulness

    De kernvaardigheid bij mindfulness is het doorbreken van de 'automatische piloot', van onze houding zonder ons dat bewust te zijn. Met aandachtoefeningen kun je jouw opmerkzaamheid vergroten. Via je lichaam en ademhaling kun je je lijf en geest tor roest brengen. Hierdoor leer je meer in het hier en nu te leven. Je leert 'verouderde' gedragspatronen te vervangen door ander gedrag dat beter bij jou verleden.  
   • Spirituele dimensie 

    Bij spiritualiteit gaat het om de ervaring jezelf te overstijgen. Voor de een zal die ervaring liggen in contact met wat hij God of Licht of Liefde noemt, voor een ander in het contact met de natuur. In essentie zijn we allen één en komen we uit dezelfde bron. Wij zijn Alleen en All-één. Toch voelen wij mensen ons vaak alleen, zeker als er verlies in het leven plaatsvindt. Als je afscheid neemt van je tweelingidentiteit of meer afstand ervaart binnen de tweelingrelatie bijvoorbeeld. Want in het verlies van de ander, neem je ook afscheid van een stukje identiteit van jezelf en wat je vond in de relatie met de ander. Een nieuwe leegte ontstaat. Deze leegte heeft echter de potentie om je dichter bij jezelf te brengen. Aandacht hebben voor de spirituele dimensie van het leven kan hierbij ondersteunend zijn.
  •  
   • Psychodrama

    Door middel van een rollenspel kun je gesprekstechnieken oefenen en inzicht krijgen in reacties van anderen op jouw stijl van communiceren.
  •  
   • Voice dialogue

    Bij deze methodiek ga je 'interne dialogen' in beeld brengen. Het idee is dat je meerdere 'deel'- persoonlijkheden in ons. Zo hebben we allemaal een bijvoorbeeld een 'innerlijke criticus', het stemmetje dat je vertelt dat je het niet goed genoeg doet. Als je bewust wordt van dit stemmetje je leert ervaren dat je een keuze hebt om de volumeknop van dit stemmetje 'aan' of 'uit' te zetten, creëer je vrijheid in welke 'ik' je aan het woord laat.
 •